Projects.knowit.no skal fases ut innen 30.01.2023! Prosjekter som skal videreføres må overføres til https://knowit.sharepoint.com/ eller https://github.com. Ta kontakt med drift@knowit.no for hjelp med overføring!

Hva er FriKomPort?

  • FriKomPort eller kursmodulen, er et system for registrering og administrering av kurs og kurspåmeldinger.
  • Det er et referanseprosjekt innen fri programvare i Norge, bruker bare åpne standarder og kildekoden er fritt tilgjengelig til nedlastning.
  • I dag er det rundt 70 brukere av systemet. Både kommuner, fylkeskommuner, høgskoler, organisasjoner og politiske partier.

Les mer...

Kursmodulen er sammensatt av to deler: eZ-publish som håndterer brukere, nyheter og navigering i en menystolpe, og selve kursadministreringsdelen som er utviklet i java.

Brukerkonferanse

Årets brukerkonferanse er foreløpig ikke fastsatt. Tidligere konferanser:
2009
2008
2007

FriKomPort-videoer hos Friprogsenteret

FriKomPort er mye omtalt av Friprogsenteret. Her er et knippe videoer der FriKomPort er omtalt:

Demo av FriKomPort

KLP Kapitalforvaltning
Fredrikstad kommune
RKK Vesterålen
Røyken kommune
Ringerike kommune

RKK Lofoten, som er det regionale kontoret for kompetanseutvikling i Lofoten har bestilt ein installasjon av FriKomPort.
Vi gratulerer!

&lt;script&gt;//&lt;![CDATA[ new TWTR.Widget({ version: 2, type: &apos;profile&apos;, rpp: 4, interval: 6000, width: &apos;auto&apos;, height: 300, theme: { shell: { background: &apos;#333333&apos;, color: &apos;#ffffff&apos; }, tweets: { background: &apos;#000000&apos;, color: &apos;#ffffff&apos;, links: &apos;#4aed05&apos; } }, features: { scrollbar: false, loop: false, live: true, hashtags: true, timestamp: true, avatars: false, behavior: &apos;all&apos; } }).render().setUser(&apos;FriKomPort&apos;).start(); //]]&gt; </span></div>
  • No labels